Etableringsjobb en vinst både för arbetsgivare och individen

Det tar för lång tid för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden att få sitt första jobb. Därför behövs nya lösningar. Arbetsmarknadens partner är överens om att etableringsjobb skulle vara en väg framåt.

”Det unika med överenskommelsen är att individen står i fokus. Att kollektivavtal gäller och att den anställde får rimliga villkor. Statens bidrag hamnar direkt hos den anställde, istället för att gå via arbetsgivaren som andra initiativ innebär. Det gör det hela mycket enklare för arbetsgivarna än dagens anställningsstöd. Idag avstår många arbetsgivare för att de uppfattar stöden som byråkratiska och krångliga.” säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen i avsikt att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt.

”Det är inget färdigt avtal, utan en principöverenskommelse. Vi måste, innan vi ingår ett bindande kollektivavtal vara säkra på att staten tillhandahåller vad som krävs för en helhetslösning.” säger Niklas Hjert, förhandlingschef i Unionen

Läs mer om vad etableringsjobb skulle kunna innebära.