Så kommer vi framåt med jämställdheten

Man och kvinna på en jämställd våg

Under de senaste 20 åren har löneskillnaden mellan kvinnor och män bara minskat med 3,5 procentenheter. Det går ofantligt långsamt mot ett jämställt arbetsliv.

För att jämföra skulle det ta 91 minuter att borsta tänderna om man gör det i jämställdhetstakt. En vanlig arbetsdag skulle pågå i 15 dygn. Med den takten kommer våra barns arbetsmarknad fortfarande inte vara jämställd.

Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön råder det i stort sett konsensus om i samhället. Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda. Ändå leder det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän till att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre över ett arbetsliv än mannen. Unionen anser att arbetsgivarna bör genomföra systematiskt jämställdhetsarbete med fokus på tre spår:

  1. Att arbetsgivarna varje år genomför lönekartläggningar och analyser
  2. Att arbetsgivarna jobbar systematiskt för att uppnå ett föräldravänligt arbetsliv.
  3. Att arbetsgivarna eftersträvar aktivt en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser.

 

Läs mer om hur du som chef kan ta ställning och öka jämställdhetstakten

Läs Unionens checklista för jämställda löner.