Uppgradera dig till ledare 3.0

 

Uppgradera dig till ledare 3.0

Det är tufft att vara chef – men det blir tuffare.
I framtiden måste du vara snabbrörlig, transparent, mjuk och coachande. Det finns bara en väg att gå – mot kompetensutveckling.

Kraven på ditt ledarskap kan ibland kännas snudd på omänskliga.  Du ska finnas till hands, men inte för mycket så att du hämmar. Du ska vara visionären som gillar människor och tar förändringar med en klackspark. Du ska tåla nästan hur mycket som helst. Företagets ekonomi och medarbetarnas arbetsglädje och välmående hänger på dig. Glöm inte att du också bör vara en fena på digitaliseringen. Läs hela artikeln på Kollega.se

Håll dig uppdateradFör att förstå vad som krävs av dig för att bli en bra ledare, handlar det bland annat om att hålla dig uppdaterad med vad som händer i världen. Att du läser bloggar och böcker samt följer forskare och företagsledare som intresserar dig och att du lyssnar på föredrag från verkliga livet. Att du observerar vad som händer i din egen organisation och hos konkurrenterna och att du bygger ditt agerande på uppdaterade och relevanta forskarrön.Bra chef – dålig chef Frågar du dina medarbetare vad som utmärker en bra respektive en dålig chef så får du troligtvis många olika svar. ”En bra chef är en som ger mig stöd och fria tyglar”, ”En bra chef är tillgänglig”, ”En bra chef står stadigt när det blåser”. Faktum är att nästan varje enskild medarbetare har sin egen syn på hur en bra chef ska vara. Om du ska uppfylla allas förväntningar kommer du att få brottas med svåra dilemman. Men det är lätt att konstatera att det goda ledarskapet bedöms individuellt i olika situationer och beroende på vilka tidigare erfarenheter olika medarbetare har. Säkrast är att du själv skapar dig en bild av hur du bäst ska fungera som ledare, och anpassar den till olika situationer som du ställs inför. Det handlar naturligtvis inte om att du måste göra om dig själv i grunden, eller att du ska spela teater på dagarna. Var dig själv, samtidigt som du är mentalt inställd på att rollen som chef och ledare handlar om att möta människors förväntningar i många olika situationer. Det handlar i grunden om att samtidigt vara en kravställare, stödjare och förebild.
/Unionen Chef