Utbildningar

För oss är det viktigt att du som chef hela tiden har möjlighet att utvecklas. Därför erbjuder vi en lång rad kurser, seminarier och föreläsningar, allt från grundläggande kunskaper i arbetsrätt och medarbetarsamtal till rena inspirationsföreläsningar.

Många är kostnadsfria och ordnas lokalt i din region. Vi har också bra samarbeten med externa utbildningsinstitut, vilket innebär att du får tillgång till skräddarsydda chefsutbildningar till ett bra pris.

Följande utbildningar erbjuds våra chefsmedlemmar i varje region:

Arbetsrätt för chefer
Lär dig om de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete

Arbetsmiljö för chefer
Skaffa dig bra kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete, med fokus på chefens ansvar för arbetsmiljöfrågor utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Lönesamtal
Hitta nya perspektiv kring hur ett bra lönesamtal kan planeras, genomföras och utvärderas.

Utvecklingssamtal
Här får du en fördjupning i hur du på ett bra sätt förbereder, genomför och följer upp utvecklingssamtalen med dina medarbetare, både på individ- och organisationsnivå.

Coachande förhållningssätt
Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på utmaningar. Genom utbildningen får du en modell och de verktyg som behövs för att möta dina medarbetare i denna metodik.

Medvetet ledarskap
Kursen ger dig tid för reflektioner, teorier och övningar som bidrar till att du kan öka ditt medvetna ledarskap.

 

Läs mer om Unionens chefsutbildningar här.